David Abram

americká, 1957

Nahrávám...

Životopis

Americký filosof a ekolog David Abram (1957) patří k nejinspirativnějším současným ekologickým myslitelům.

Filosof, ekolog, pouliční kouzelník a vypravěč David Abram (1957) je jedním z nejinspirativnějších ekologických myslitelů současnosti. Jeho přednášky, eseje a publikace mají rostoucí vliv na environmentální hnutí nejen v Severní Americe, ale i v dalších zemích světa.

Absolvoval Wesleyan University v Connecticutu, obdržel doktorát z filosofie na State University of New York ve Stony Brook a postgraduální stipendium Watsonovy a Rockefellerovy nadace.

Za svoji knihu The Spell of the Sensuous - Perception and Language in a More-Than-Human World (Kouzlo smyslů - vnímaní a jazyk ve více než lidském světě), která je považovaná za přelomové dílo současné ekologické filosofie a etiky, obdržel Lannanovu cenu za naučnou literaturu.

David Abram uspořádal řadu seminářů na univerzitách v USA i v Evropě (také v Centru pro teoretická studia v Praze), zatímco si podržel nezávislost na akademickém světě. Spolupracoval například s geochemikem Jamesem Lovelockem a bioložkou Lynn Margullisovou, tvůrci hypotézy Gaia, s radikálním společenským kritikem Ivanem Illichem či s ekologem Paulem Shepardem; vliv na něj měl také jungiánský psycholog James Hillman.

David Abram objevným způsobem poukazuje na zapomenutou ekologickou dimenzi a hloubku lidských smyslů, která se mu samotnému otevřela díky zkušenosti, jíž získal u domorodých kouzelníků a šamanů v Indonésii, Nepálu i v Severní Americe. Pokud probudíme svoji animistickou vnímavost a otevřeme se bezprostřední aktivní účasti se světem kolem nás, objevíme, že vše v něm je živé a oduševnělé, že smyslová země není souborem mrtvých objektů, ale polem živých, působících subjektů. Začneme si uvědomovat, že jsme součástí něčeho mnohem dalekosáhlejšího a záhadnějšího, než jsme my sami: „Smyslová zkušenost je způsob, jak naše tělo spojuje svůj život s jinými životy, které ho obklopují, způsob, jímž se země napojuje na naše myšlenky a sny." (D. Abram) Tím se nám otevře nový smysl pro posvátno. David Abram současnou ekologickou krizi chápe primárně jako krizi vnímání. K účinné ekologické etice je podle něj možné dospět rozvíjením smyslové vnímavosti.

V roce 2006 založil David Abram The Alliance for Wild Ethics (Alianci pro etiku divokého), která usiluje o proměnu současné kultury, spojenou s komplexní reintegrací lidských společenství do bioregionů.

Zdroj životopisu: http://www.skoleni-kurzy-educity.cz