Koupit knihy

Daniela Zítková

česká, 1978


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Daniela Zítková, Ph.D.
* 22. 9. 1978 Praha
Daniela Zítková vystudovala v letech 1997 až 2003 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy český jazyk a literaturu v kombinaci s překladatelstvím a tlumočnictvím (angličtina). V roce 2003 složila na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK rigorózní zkoušku. Externí doktorské studium na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace ukončila v prosinci 2007 obhajobou disertační práce Komunikační přístup ke zdvořilosti a jeho aplikace na reklamní texty, již v roce 2008 vydalo Nakladatelství Bor v edici Jazyky a texty.

Od roku 2001 se věnuje simultánnímu a konsekutivnímu tlumočení, dlouhodobě spolupracuje se státní správou i soukromým sektorem a tlumočí mimo jiné odborné konference, pracovní semináře, obchodní jednání, schůze či tiskové konference. Kromě tlumočení, jež tvoří hlavní náplň její práce, se dále zabývá i neliterárním překladem a po absolvování dvousemestrálního Doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele na Právnické fakultě UK v roce 2004 se v oblasti překladu specializuje především na právo a právnickou angličtinu.
(zdroj životopisu: databáze nakladatelství)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.