Daniel Heider

česká, 1973

Nahrávám...

Životopis

Doc. Mgr. Daniel Heider, Ph.D. se narodil se 18. července 1973 v Hranicích na Moravě. V letech 1992-95 studoval bakalářský obor „Základy humanitní vzdělanosti“ na UJEP v Ústí nad Labem, kde mu v roce 1995 byl přiznán titul bakalář, Bc. V roce 2002 ukončil magisterské studium oborů anglická filologie a filosofie na FFUP v Olomouci a byl mu přiznán titul magistr, Mgr. V roce 2007 titul Ph.D. Filosofie (FF UK). V roce 2014 titul doc. Filosofie.
V letech 2001-2002 působil jako učitel angličtiny na soukromém Česko-italském gymnáziu v Praze 9. V zimním semestru r. 2002 působil jako asistent prof. S. Sousedíka na KTF UK. Od 1. 4. 2002 je zaměstnán jako vědecký pracovník na Filozofickém ústavu AV ČR v Praze. Od r. 2003 působí na TF JU v Českých Budějovicích, nejprve externě, od 2004 interně.Na TF JČU v Českých Budějovicích vedl seminář nad spisy O principech přirozenosti a O jsoucnu a bytí Tomáše Akvinského. Dále přednáší ontologii pro studenty teologie.
Jako vědecký pracovník FLÚ AV je zaměstnán v oddělení Dějin starší české a evropské filozofie. Součástí jeho badatelské činnosti jsou otázky individuální jednoty, identity, individuace a hledání jejich řešení u některých autorů tzv. druhé scholastiky (především však u F. Suáreze) a u některých současných autorů z oblasti tzv. analytické metafyziky. V roce 2002 na FF UP v Olomouci předložil a úspěšně obhájil diplomovou práci na téma Substancialita a sortální termíny. Pod vedením prof. PhDr. S. Sousedíka, CSc. nyní, na katedře dějin ÚFaR UK, zpracovává dizertační práci na téma Metafyziky individuality u Francisca Suáreze.

Zdroj životopisu: www.flu.cas.cz