Dana Podracká

slovenská, 1954

Nahrávám...

Životopis

9. marec 1954, Banská Štiavnica je slovenská spisovateľka a poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky.
Vzdelanie získavala v Banskej Štiavnici, neskôr študovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako vedecká pracovníčka na Univerzite Komenského, v rokoch 1988 - 2002 pracovala ako redaktorka a neskôr zástupkyňa šéfredaktora v periodiku Literárny týždenník. V roku 2002 bola zvolená za poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky za stranu HZDS, ktorá sa v roku 2003 premenovala na ĽS-HZDS. Je podpredsedníčkou Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a členkou Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá. Žije v Bratislave.
Svoje prvé literárne diela publikovala už v roku 1975 v týždenníku Nové slovo a v roku 1981 debutovala zbierkou básní Mesačná milenka. Vo svojich dielach sa vracia k zážitkom z detstva, skúsenostiam z obdobia dospievania, uvažuje o zmysle života, o užitočnosti človeka a o základných existenčných otázkach života. Detstvo, láska a domov pre ňu znamenajú bezpečnú istotu, ktorá sa viac nemení. V neskoršej tvorbe tiež odhaľuje dušu súčasnej ženy, jej citový život, plný nehy a lásky, ale i vášne a túžby a jej postavenie v spoločnosti. Dotýka sa rozličných tabuizovaných tém a skrytých dispozícií života. Vo svojej esejistickej tvorbe sa neprestajne pokúša racionálne fixovať najintímnejšie polohy ženskosti.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org