Koupit knihy

Dana Dvořáčková (Malá)

Dana Dvořáčková-Malá pseudonym

česká, 1972


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Dana Dvořáčková (roz. Malá), Ph.D. je historička, překladatelka středověké německé literatury, básnířka a externí vysokoškolská pedagožka.
Žije v Praze. Soubor Kroje (připravený v nakladatelství Dauphin) představuje druhou básnickou sbírku. První pod názvem Domy v řadě (Host) vyšla v roce 2014.

VZDĚLÁNÍ:
• Mgr. - 1997-2002: Ústav českých dějin, Filozofická fakulta UK, magisterská práce – Dvůr českého a polského krále Václava II. 1283-1305
• PhDr. 2003: Ústav českých dějin, Filozofická fakulta UK, rigorózní práce: Skladba pražského dvora za vlády Václava II.
• Ph.D. 2004 - 2010 (14. 04. 2010), disertační práce: Splendor curiae regis. Život a kultura na dvoře posledních Přemyslovců.

Na Historickém ústavu Akademie věd ČR působí jako vědecká pracovnice na oddělení dějin středověku. Její badatelské zaměření zahrnuje:
• dějiny vrcholného středověku,
• dějiny každodennosti a dějiny mentalit;
• výzkum panovnického dvora a dvorské kultury ve středověku;
• dvorská literatura a dvorské písemnictví;
• vedoucí Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku(zdroj životopisu: hiu.cas.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
Jules Verne

1828 - 1905