Koupit knihy

Cyril Höschl

česká, 1925 - 2016


Nahrávám...

Životopis

Prof. Ing. Cyril Höschl, DrSc.
* 6. 4. 1925 Klatovy
Od roku 1951 pracoval v útvaru hlavního konstruktéra závodu ČKD-Sokolovo v Libni, v roce 1956 nastoupil jako asistent na tehdejší Vysokou školu strojní v Liberci, kde byl ustanoven docentem a později profesorem. Pro svou angažovanost v reformním hnutí roku 1968 byl však nucen školství opustit. Asi po roce existenční nejistoty našel azyl v Ústavu termomechaniky ČSAV (nyní AV ČR) v Praze. V roce 1990 byl zvolen předsedou vědecké rady Ústavu termomechaniky AV ČR, kde působil po dvě volební období.
Jeho odborné aktivity, často zaměřené na spolupráci s průmyslem, dokumentuje 37 výzkumných a 23 technických zpráv, 97 článků ve sbornících a odborných časopisech, z toho 12 zahraničních, jedna celostátní učebnice a několik monografií, jichž je autorem nebo spoluautorem. Roku 2000 redigoval knihu Historie ČKD a rodiny Kolbenů, kterou vydal závod ČKD-DIZ jako svou reprezentativní publikaci.

Höschl byl vyznamenán zlatou plaketou Františka Křižíka AV ČR, zlatou plaketou Technické univerzity v Košicích, kde byl jmenován čestným členem vědecké rady tamní strojní fakulty, Čestnou plaketou Čs. společnosti pro mechaniku a Pamětní plaketou strojní fakulty TU v Liberci.(zdroj životopisu: databáze nakladatelství)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905