Koupit knihy

Ctibor Votrubec

česká, 1925 - 1997


Nahrávám...

Životopis

VOTRUBEC Ctibor - český geograf, geolog, afrikanista

* 8. 6. 1925 Vodňany, + 3. 3. 1997 Praha

Studoval na reálném gymnáziu v Prachaticích, po okupaci pohraničí na reálném gymnáziu v Písku, kde 1943 maturoval. V roce 1945 zahájil studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, obor geografie a přírodopis, do 1949 souběžně studoval na Právnické fakultě UK. Promoval 1950, roku 1961 získal vědeckou hodnost kandidáta geografických věd, 1966 se habilitoval.

V letech 1949-52 působil jako asistent u prof. V. J. Nováka na Přírodovědecké fakultě UK, v letech 1953-56 jako odborný asistent katedry ekonomické geografie VŠE. Do ČSAV přešel 1956, nejdříve do oddělení hospodářské geografie (prof. E. Hruška), z něhož 1962 vznikla pražská pobočka Geografického ústavu ČSAV. Jako vědecký pracovník a vedoucí odd. geografie rozvojových zemí se podílel na jeho vzniku a budování. V letech 1967-70 působil jako hostující profesor na Univerzitě Accra-Legon v Ghaně, kde zpracovával zejména Národní atlas Ghany. V letech 1965-76 externě přednášel na Univerzitě 17. listopadu v Praze. V letech 1967-79 byl tajemníkem sekce pro geologii, geografii a hornictví Komise prezídia ČSAV pro komplexní výzkum rozvojových zemí.

V roce 1973 byl z politických důvodů z ČSAV propuštěn. Poté v letech 1973-82 působil v Ústředním ústavu geologickém, kde pracoval zvláště v oboru geografie zdrojů nerostných surovin rozvojových zemí. 1983 přešel k prof. V. Šerému do Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, kde vybudoval oddělení lékařské geografie a etnografie, připravoval semináře, sborníky atd. Byl členem Národního komitétu geografického, zastával četné funkce v Československé geografické společnosti, dal podnět k africkým sympoziím E. Holuba v jeho rodišti v Holicích aj.

K jeho hlavním odborným zájmům patřily geografická regionalizace doma i v zahraničí (např. cestovní ruch v Tunisku, rozvoj povodí Kagery), geografie měst (Praha, Košice), obyvatelstva a sídel (Populační mapa ČSR, monografie Lidská sídla aj.), geografická problematika rozvojových zemí a lékařská geografie. Vyvíjel rovněž širokou pedagogickou a didaktickou činnost, připravoval přednášky, učebnice, skripta a vyvíjel rozsáhlou vědecko-popularizační činnost.(zdroj životopisu: www.libri.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.