Ctibor Nečas

česká, 1933 - 2017

Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc. se narodil 26. 7. 1933 v Rakvicích, okres Břeclav. Po maturitě na klasickém gymnáziu studoval historii na Masarykově univerzitě v Brně a jagellonské univerzitě v Krakově. Působil jako učitel na ostravských středních školách a jako odborný asistent na pedagogických institutech v Ostravě a v Brně. Učitelské povolání završil na Filozofické fakultě univerzity v Brně, kde je od roku 1992 profesorem obecných dějin. Ve vědecko-výzkumné práci se zabývá dějinami Romů se zvláštním zřetelem k romskému holocaustu, o němž napsal řadu odborných statí a knih.

Profesor Ctibor Nečas se zabývá především historií, a proto si nepřipadá být povolán k tomu, aby se vyslovil k současnému postavení romského etnika v České republice. Domnívá se přitom, že kdo najde recept na bezproblémové soužití Čechů s Romy, ten si zaslouží Nobelovu cenu. To velmi jasně vyjadřuje, jak profesor Nečas dnešní společný život Čechů a Romů vidí.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968