Koupit knihy

Choje Lama Yeshe Losal Rinpočhe

tibetská, 1943


Nahrávám...

Životopis

Lama Yeshe, který se narodil v roce 1943 v Khamu ve východním Tibetu, strávil formativní léta ve vzdělávání v klášteře Dolma Lhakang, kde byl opatem jeho bratr Akong Tulku Rinpočhe. Po trýznivé desetiměsíční cestě, když v roce 1959 utekl z Tibetu jako teenager, dorazil Lama Yeshe do Indie spolu s Akongem Rinpočhem, Chogyamem Trungpou Rinpočhem a několika dalšími vyčerpanými uprchlíky. Při odchodu z tibetského uprchlického tábora navštěvoval domácí školu Young Lamas v Dalhousie a v roce 1967 odešel, aby sloužil jako osobní tajemník Jeho Svatosti 16. Gjalwy Karmapy v klášteře Rumtek v Sikkimu.
V roce 1969 se Lama Yeshe připojil ke skotským Akong Tulku Rinpočhe a Chogyam Trungpa Rinpočheovi, kde založili Kagjü Samye Ling, první tibetský buddhistický klášter v Evropě. O pět let později, když ochutnal a byl rozčarovaný z moderní západní kultury, od pasti materialismu až po falešné výšky šedesátých let hippydomu, se znovu spojil s HH Karmapou a doprovázel ho na turné po Spojených státech. Na žádost Jeho Svatosti Lama Yeshe a jeho přítel Lama Tenzin Chonyi založili a řídili Centrum Karma Triyana Dharmacakra ve Woodstocku v New Yorku, které je nyní hlavním sídlem HH Karmapa v USA
V roce 1980 přijal úplné vysvěcení za mnicha Gelonga od Jeho Svatosti 16. Karmapy, v příznivé datum výročí Nirvany a Parinirvany Pána Buddhy, na ceremoniálu za účasti nejvýznamnějších tibetských lamů té doby. Po své vysvěcení vstoupil Lama Yeshe na přísné a dlouhodobé osamělé útočiště pod vedením opata z Karmy Triyany Khenpa Karthara Rinpočheho. Láma Ješe také obdržel učení od mnoha nejvyšších Kagjü Lamů, včetně rozsáhlých pokynů a zasvěcení od svého kořenového guru HH 16. Karmapy a od 12. Tai Situpa, Jamgon Kongtrul Rinpočhe, Gyaltsap Rinpočheho a Velmi ctihodného Kalu Rinpočheho.
Později obdržel specializovaná učení od Tulku Urgyena, který dohlížel na 49denní útěk Lama Yesheho Barda z úplné samoty a temnoty v Nepálu. V roce 1997 byl Lama Yeshe schopen dokončit druhý 49denní ústup Bardo na Svatém ostrově ve speciálně postavené kabině mistra ústupu.
V roce 1985 se Lama Yeshe na žádost svého bratra Akonga Tulku Rinpočheho vrátil do Skotska, aby pokračoval ve svém ústupu v ústředním centru Samye Ling Purelands Retreat Center, a v roce 1989 se stal mistrem ústupu odpovědným za západní praktiky na čtyřletém ústupu. Přes své upřímné přání zůstat na ústupu dvacet let byl Lama Yeshe v roce 1991 nucen vrátit se do světa, aby převzal odpovědnost za chod Samye Ling a také dohlížel na nově získaný projekt Holy Isle Project.
Po intenzivním získávání finančních prostředků byl v roce 1992 získán malý, ale impozantní ostrov u skotského západního pobřeží, aby se splnil sen lamy Ješeše o vytvoření dlouhodobého buddhistického útočiště na jižním konci ostrova a Interfaith Center for World Peace and Health at severní konec. Nádherný ostrov byl domovem vzácných plemen Eriskayských poníků, ovcí Soay a koz Sanaan a od té doby se stal útočištěm nejen pro divokou zvěř, ale také pro mnoho návštěvníků, kteří přicházejí na pouť do svých posvátných míst, nebo si mohou užít širokou škálu ústupy a kurzy. Pod vedením lamy Yeshe a za pomoci příznivců z celého světa se stal Holy Isle modelem ekologického bydlení, kde lidé a zvířata žijí v míru a harmonii.
Nové centrum s vkusným ubytováním a prostornou síní míru bylo otevřeno pro veřejnost v květnu 2003 a nyní se zde konají pravidelné kurzy a ustoupení, zatímco na jižním konci ostrova byly původní chaty s majákem krásně zrekonstruovány, aby vytvořily dlouhodobý dům pro ženy. První tradiční buddhistický tříměsíční, tříměsíční pobyt na Svatém ostrově byl úspěšně dokončen v březnu 2006 nadnárodní skupinou žen z osmi různých zemí.
Pod vedením lamy Yesheho Samye Ling nadále vzkvétá a nyní je domovem stále většího počtu sangha a laických praktikujících. Centrum láká tisíce návštěvníků, kteří si přijdou vychutnat nádherný chrám a hřiště nebo se zúčastnit některého z mnoha nabízených kurzů. Jako uznání jeho úspěchů doma i v zahraničí byl titul „Opat“ udělen Lámovi Ješi v roce 1995. Jednou z jeho prvních akcí jako opat bylo založení Nadace Samye Sangha, aby pomohla mnichům a jeptiškám postupně se stát soběstačnými.
Lama Yeshe také hodně cestuje, vyučuje v mnoha přidružených pobočkách Samye Dzong po celém světě a účastní se mnoha mezináboženských akcí na nejvyšší úrovni. V listopadu 1998 získal na mezinárodním kongresu Sarvodaya Bhikku na Srí Lance ocenění „Sasana Kirthi Sri“ a je prvním tibetským lámem, který navázal takové spojení s komunitou Theravadinů a získal tuto vysokou poctu. Dále ho Dr. Rewatadhamma pozval na prohlídku buddhistických posvátných míst v Barmě, po které následovala pouť do thajských buddhistických svatých míst pořádaných Ajahnem Sumedhem. Ve stejném roce se Lama Yeshe stal prvním tibetským buddhistickým Lámou, který působil jako učitel v mnohonárodním obřadu, který udělil úplné svěcení více než stovce žen, včetně skupiny jedenácti jeptišek ze Samye Ling.
Jeho charismatická přítomnost a dobrá nálada dává Lámovi Ješemu schopnost spojit se s lidmi ze všech oblastí života, což ho velmi žádá jako hostujícího řečníka na mnoha významných událostech, jako je prestižní mezinárodní konference Shell v Maastrichtu, kde byl pozván promluvit mezi šest set nejlepších manažerů v roce 1999. O rok později se zúčastnil týdenní konference Global Business Network v Sonomě v USA, kde oslovil vedoucí představitele mnoha světových nadnárodních společností o výhodách meditace.
V srpnu 2003, při příležitosti oslav jeho 60. narozenin, získal Lama Yeshe titul „Rinpočhe“ na počest jeho závazku založit silnou ordinovanou Sanghu na Západě a jako uznání jeho úspěchů jako opata a jeho inspirativního příkladu mnoho tisíc přátel a studentů po celém světě.
Jeho účast na mezináboženském dialogu doma i v zahraničí pokračuje na národní i mezinárodní úrovni. Na Svatém ostrově v srpnu 2003 hostil návštěvu náboženských vůdců Skotska a navázal trvalá přátelství s několika svými kolegy vedoucími víry. V únoru 2002 se zúčastnil Evropského parlamentu v Bruselu jako host moderátora Valného shromáždění Skotské církve. Později téhož roku, během oslav Zlatého jubilea Jejího Veličenstva královny, byl pozván na recepci v Buckinghamském paláci, kde se setkal s členy královské rodiny a představil Jejímu Veličenstvu královně tradiční hedvábný šátek a tibetskou thanku (náboženský obraz.
V říjnu 2009 byla Lama Rinpočhe pozvána na konferenci World Leadership Conference v Miami v USA, která se konala v rámci Mezinárodního ženského fóra, globální organizace, která „pomáhá připravovat budoucí generace ženských vůdkyň“. V následujícím roce se vrátil ke skupině špičkových amerických právníků.
Pod tímto vedením byla na konci roku 2012 dokončena závěrečná fáze projektu Samye (Samye College, Museum and Libraries).
Jako předseda Rokpa Trust má celosvětovou odpovědnost za Kagyu Samye Ling, The Holy Isle Project a Kagyu Samye Dzong Centers. Podílí se také na charitativních projektech Trustu doma i v zahraničí. Jeho energie a inspirace podporují dalekosáhlé aktivity Trustu, které prospívají tolik lidem v mnoha ohledech. Je skutečně živým příkladem radostné bódhisattvy v akci.
V říjnu 2013, po tragické smrti svého bratra a mentora, převzal celkovou odpovědnost za vedení a směřování ROKPA po celém světě.
V tomto okamžiku Vajradhara Chamgon Khenting Tai Situpa udělil titul „Choje“ jako odvahu a schopnost lamy Rinpočheho řídit tak širokou škálu různých prospěšných činností.
Lama Rinpočhe cestuje po světě, kamkoli je pozván, a přináší jeho poselství bezpodmínečné milující laskavosti, soucitu, tolerance a odpuštění.
Abychom jmenovali - několikrát přednesl inspirativní rozhovory na Theosophical Society International Congress, zúčastnil se semináře se Světovým společenstvím pro křesťanskou meditaci s P. Laurence Freemanem, zúčastnil setkání a oslava oběd v Domě pánů s Svatosti dalajlamy na počest svého 80.narozeniny, a účastnil se setkání na Britské akademii, kde se diskutovalo o víře a rolích náboženství ve společnosti.
Mezi jeho publikace patří: Z hory v Tibetu, Živá dharma (vydaná také ve francouzštině, němčině, finštině, španělštině, katalánštině a holandštině);
Radostné bydlení, část první a část druhá.(zdroj životopisu: https://www.samyeling.org/about/lama-yeshe-losal-rinpoche/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Wilbur Smith

1933 - 2021