Charles Journet

švýcarská, 1891 - 1975

Nahrávám...

Životopis

Charles Journet byl švýcarský katolický teolog a kardinál.
Narodil se v Ženevě, od roku 1913 studoval v semináři v Fribourgu a na kněze byl vysvěcen 15 července 1917. Působil pak v pastoraci v diecézi Fribourg až do roku 1924, poté tamtéž učil v semináři až do roku 1965, externě až do roku 1970. V roce 1947 ho Pius XII. Jmenoval prelátem, univerzita ve Fribourgu mu roku 1961 udělila titul doctor honoris causa a o málo později mu týž titul udělila Univerzita sv. Tomáše v Římě.
Jeho blízkým přítelem byl Jacques Maritain, s nímž Journet v roce 1926 založil teologický časopis Nova et Vetera. V pozdějších letech byl rovněž konzultantem kardinála Georgese Chottiera.
Dne 15 února, 1965 byl papežem Pavlem VI. jmenován titulárním biskupem z Furnos minor a biskupské svěcení obdržel 20.února od svého přítele, biskupa z Lausanne, François Charrière, s biskupy Franzem von Streng a Louis-Severin Haller jako spolusvětiteli. O dva dny později, tedy 22. února, ho papež jmenoval spolu s dvěma dalšími evropskými teology kardinálem. Po kardinálu Deaconovi přebírá titulární kostel S. Maria in Portico.
Přestože se zúčastnil pouze posledního zasedání Druhého vatikánského koncilu v roce 1965, byl přesto velmi vlivnou osobností. Podporoval koncilní dokumenty Dignitatis Humanae a Nostra aetate.
Po dosažení 80 let 26. ledna 1971 Journet sice ztratil právo účastnit se jakékoli budoucí papežské konkláve, ale sloužil dále jako kardinál – protodiakon až do 5. března 1973. Za jeho nejslavnější dílo je považováno Církev vtěleného Slova, třídílný spis, který sám autor nazýval “teologickými esejemi o tajemství spásy”.
Journet zemřel ve věku 84 let ve Fribourgu a pohřben je v Chartreuse de la Valsainte v Gruyères.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996