koupit knihy

Charles Cros

francouzská, 1842 - 1888

Nahrávám...

Životopis

Émile-Hortensius-Charles Cros /čti „šárl kro“/ (1. října 1842, Fabrezan - 9. září 1888, Paříž) byl francouzský básník a vynálezce v oblasti záznamu a reprodukce zvuku a barevné fotografie. Narodil se ve Fabrezanu v departementu Aude. Byl synem právníka. Studoval lékařství v Paříži, ale studium nedokončil, nejspíše proto, že během svých studií poznal svoji budoucí milenku Ninu de Villard, která jej uvedla do společnosti mladých intelektuálů tehdejší doby, pořádala totiž setkání sympatizantů pařížské Komuny, kteří se rekrutovali především z nové generace umělců. To Crose přesvědčilo, aby si zvolil dráhu svobodného povolání. Velmi jej ovlivnil humanismus, tedy i touha jak po intenzivním smyslovém vnímání světa, tak po vědeckém poznání. Během pařížské světové výstavy v roce 1867 jej velmi zaujal objev telegrafu a rozhodl se proto věnovat bádání v oblasti reprodukční techniky. Ve stejném roce teoreticky zpracoval téma o možnostech realizace barevné fotografie a vytvořil i fotografický záznam pohybu, podobný budoucímu filmu, i když na jiném principu. Téměř paralelně, v roce 1869, debutoval i jako básník v časopise „L'Artiste“ (Umělec).
Během francouzsko-pruské války (1870) se Charles Cros setkal s význačnými představiteli proslulé skupiny tzv. prokletých básníků (Les poétes maudits), Paulem Verlainem a Arthurem Rimbaudem. Jejich tvorba a vzniklé přátelství s nimi jej inspirovaly k další činnosti v oblasti poezie. Stal se členem tohoto sdružení a jeho první básnickou sbírkou byla Le coffret du Santal (Santalova skříňka), vydaná v roce 1873, tedy ve stejné době, kdy vychází slavná Rimbaudova Une Saison en enfer (Sezóna v pekle). V roce 1874 byl Charles Cros po krátký čas šéfredaktorem časopisu “La Revue du monde nouveau“ (Revue nového světa) a vydává sbírku Le fleuve (Proud), ilustrovanou reprodukcemi rytin slavného impresionistického malíře Eduarda Maneta. Brzy následovala i třetí kniha básní Le collier de griffes (Náhrdelník z drápů), kterou však Cros oficiální publikační činnost ukončil. Ačkoli do konce svého života nepřestal psát (kromě básní napsal též velké množství monologů) a spolupracoval s různými literárními časopisy, drtivá většina prací nebyla uveřejněna a mnoho z nich se ztratilo.
Vzhledem k jeho uměleckému i technickému talentu bylo po Charlesu Crosovi pojmenováno v roce 1947 vzniklé francouzské sdružení uměleckých kritiků a odborníků v oboru nahrávací techniky (Akademie Charles Cros), které každoročně uděluje ceny Grand Prix du Disque de l’Académie Charles Cros za umělecky a technicky nejzdařilejší nahrávky hudebních děl, v oblasti vážné hudby považované za nejprestižnější.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973
Charles Darwin

1809 - 1882