Charles Baudelaire

francouzská, 1821 - 1867

Nahrávám...

Životopis

Francouzský „prokletý“ básník, esejista, překladatel, literární a umělecký kritik. Nacházel se na rozhraní romantismu a symbolismu. Objevoval ponuré, často až brutální stránky života, vyznačoval se originální básnickou obrazností. Sugeroval nálady a dojmy hudbou slov nebo symboly. Byl nepřítelem romantické vášně a sentimentality. Za básnickou sbírku Květy zla, jež je dnes považována za klíčové dílo moderní francouzské poezie, byl soudně pronásledován – zejména za báseň „Zdechlina" ('Les Épaves'). Nadšeně oceňoval malířské dílo Eugèna Delacroixe (1798-1863) a Honoré Daumiera (1808-1879). V souhrnné studii popsal útěky z bolesti, utrpení a nejistoty do narkotických stavů vyvolaných požitím drog.

Těžiště jeho básnického díla spočívá ve sbírkách Květy zla a Malé básně v próze, v nichž formuloval estetiku moderního lyrismu a postavil se proti měšťácké společnosti. Estetické studie a kritické referáty vyšly v knize Curiosités esthétiques (Estetické zajímavosti) a L'Art romantique (Romantické umění). Baudelairovo básnické dílo ovlivnilo rozvoj moderní poezie. Překlady Edgara Allana Poea (které jsou považovány za lepší než originální Poeovy texty) se zasloužil o rozšíření jeho díla nejen ve Francii, ale i v celé Evropě.

Zemřel předčasně (na následky paralýzy) ve své rodné Paříži.

Zdroj životopisu: ld.johanesville.net

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882