Koupit knihy

Čestmír Císař

česká, 1920 - 2013


Nahrávám...

Životopis

2. ledna 1920 Hostomice nad Bílinou – 24. března 2013 Praha

Ve druhé polovině 30. let studoval na Lycée Carnot v Dijonu, za okupace pracoval jako úředník a zaměstnanec vinných sklepů. Po válce studoval na FF UK. V letech 1945-1970 byl členem KSČ, odkud byl vyloučen. V 50. a 60. letech působil v řadě politických i stranických fukcí, v letech 1965-1966 byl ministrem školství a kultury, 1966-1968 velvyslancem v Rumunsku a 1968-1970 předsedou České národní rady. Podílel se na obrodném procesu v době Pražského jara. Část vysokoškolských studentů ho dokonce po abdikaci Antonína Novotného navrhovala do úřadu prezidenta republiky. Za normalizace byl zbaven všech funkcí a žil v ústraní, nepodepsal Chartu 77 a politicky aktivní byl až koncem 80. let v opozičním hnutí reformních komunistů Klub za demokratický socialismus Obroda. Příležitostně publikoval v samizdatu pod pseudonymem Laureatus. V prosinci 1989 se jeho jméno znovu objevilo mezi možnými uchazeči o post hlavy státu. Císařovu kandidaturu tentokrát navrhl tehdejší Socialistický svaz mládeže, Císař však ustoupil Václavu Havlovi a kandidaturu stáhl. 21. prosince 1989 byl jmenován velvyslancem se zvláštním posláním.
Byl literárně činný a vydal několik knih, mezi nimi i obšírné paměti.(zdroj životopisu: wikipedie)

Přidat ocenění

Ocenění (1)

2008 - Cena Unie českých spisovatelů (za celoživotní publicistické dílo se zvláštním přihlédnutím ke knize Moji českoslovenští presidenti)