Cecilia Sternberg

anglická, 1908 - 1983

Nahrávám...

Životopis

Cecilia Sternbergová (1908-1983) se narodila v Anglii, dětství, poznamenané první světovou válkou, prožila v Šlesvicku-Holštýnsku, mládí ve švýcarském penzionátě a u babičky ve Vídni.
Ačkoliv byla inteligentní a nadaná, nedostalo se jí vyššího vzdělání. Jak bylo tehdy v aristokratických kruzích pravidlem, jejím úkolem bylo dobře se vdát. V devatenácti letech se provdala za zámožného hraběte Leopolda Sternberga (1896-1957) ze starého českého šlechtického rodu a žila s ním na jeho panstvích, nejdřív v Zásmukách, později na rodovém zámku v Častolovicích. V roce 1936 porodila ve Vídni své jediné dítě, dceru Dianu. Do vypuknutí druhé světové války žila hraběnka Sternbergová typickým způsobem života aristokratických kruhů, života sestávajícího mimo jiné z rozličných společenských událostí, jako byly cesty po světě, hony, plesy, vzájemné návštěvy příbuzných a přátel po celé Evropě.
Před druhou světovou válkou se Leopold Sternberg spolu s dalšími předními českými šlechtickými představiteli postavil otevřeně proti Hitlerovi a nacismu. Když přišli Němci, stálo ho to konfiskaci majetku a rodina musela přesídlit do Prahy. Do Častolovic se vrátila v roce 1945, ale ne nadlouho. Na konci léta 1948 se Sternbergovi pod tlakem událostí rozhodli emigrovat do Ameriky.
Tam je čekala existenční nejistota, neboť si ze svého velkého majetku mohli odvézt jen velmi málo. V novém prostředí se jejich život radikálně změnil, už nebyli hmotně zabezpečeni a nebylo pro ně ani snadné vyrovnat se se zcela jiným způsobem života a se změnou svého postavení. Protloukali se v Americe jak se dalo, Cecilia se snažila zabezpečit rodinu svým výtvarným nadáním, až nakonec díky přátelům skončili na Jamajce, kde se konečně mohli více uplatnit a vydělat si na slušné živobytí.

Zdroj životopisu: www.obecmokre.cz

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973
Charles Bukowski

1920 - 1994