Koupit knihy

Bruno Budinský

česká, 1934 - 1988


Nahrávám...

Životopis

Narodil se 22.7.1934 v Praze. Po absolvování matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze roku 1956 nastoupil na katedru matematiky FSv ČVUT. Roku 1963 obhájil kandidátskou a roku 1969 habilitační práci. Zaměřil se především na aplikace matematiky v inženýrské praxi, zejména v geodézii. Úzká spolupráce s katedrou geodézie a pozemkových úprav a katedrou speciální geodézie vyústila ve vědecké a odborné články a výzkumné zprávy. Napsal řadu původních prací, skript a učebnic z oboru diferenciální geometrie a matematiky, byl významným funkcionářem Jednoty čs. matematiků a fyziků a výtečným pedagogem. Zemřel náhle 8.9.1988 v Praze.(zdroj životopisu: http://www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=175)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
Jules Verne

1828 - 1905