Břetislav Fajkus

česká, 1933

Nahrávám...

Životopis

Po absolvování Filosofické fakulty Univerzity Karlovy (1955) působil na Matematicko-fyzikální fakultě UK a na Přírodovědecké fakultě UK. Ve své práci se zaměřil na filosofické a metodologické otázky přírodních věd. Z této problematiky publikoval řadu statí ve Filosofickém časopisu a knihy Existence-realita-materie (Academia 1968) a kolektivní dílo Filosofie-metodologie-věda (Svoboda 1969).
V období normalizace (1969-1989) mu bylo znemožněno pracovat v oblasti filosofie. Byl přeřazen na katedru didaktiky na PřF UK, kde se zabýval problematikou didaktické transformace vědeckých poznatků do výchovných programů a dějinami přírodních věd na UK (Přírodovědecká fakulta UK 1920-1980, UK Praha 1981; Přírodovědecká fakulta UK 1920-1998, Peres Praha 1998; Dějiny Univerzity Karlovy IV 1918-1990, Karolinum 1998, pp. 163-180, 473-493).
Problematice filosofie vědy se mohl věnovat až po roce 1989 na katedře filosofie a dějin přírodních věd na PřF UK.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
George Gamow

1904 - 1968
Bertrice Small

1937 - 2015