Božena Benešová

česká, 1873 - 1936

Nahrávám...

Životopis

Božena Benešová byla prozaička, autorka společensko – psychologických próz, básnířka a literární kritička.

Božena Benešová, rozená Zapletalová, se narodila v rodině advokáta. Žila s rodiči v Napajedlech, kde se také provdala za železničního úředníka Josefa Beneše. Navštěvovala německou měšťanku v Olomouci, vzdělání si doplňovala studiem francouzštiny a četbou.

V roce 1902 se Božena Benešová ve Frenštátě pod Radhoštěm seznámila s R. Svobodovou a jejím prostřednictvím s F.X.Šaldou. To mělo vliv na její rozhodnutí věnovat se literární tvorbě.
Přestěhovala se do Prahy, přispívala do Noviny a České kultury, spolu s R. Svobodovou redigovala časopis Lípa.

Od 1926 byla Božena Benešová knihovnicí v YWCA (Young Women´s Christian Association). V Praze též navázala přátelské vztahy s jinými ženami – spisovatelkami.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři: