Koupit knihy

Bořivoj Šubrt

česká, 1948


Nahrávám...

Životopis

JUDr. Bořivoj Šubrt (*1948) 1948, je uznávaným odborníkem v oblasti pracovního práva. Je nezávislým odborným poradcem v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště kolektivních smluv. Současně je předsedou AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Napsal řadu odborných publikací a článků, je členem redakčních rad časopisů Práce a mzda, Mzdová účetní a Statutární zástupce firmy. Je například spoluautorem populární a každoročně vydávané „Abecedy mzdové účetní“ (ANAG Olomouc), spoluautorem knihy „Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů“ (ANAG Olomouc), autorem publikace „Obsluha mzdy a platu“ (ANAG Olomouc). Působil též jako člen externí pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro přípravu nového zákoníku práce a člen expertního panelu pro přípravu koncepční novely zákoníku práce (2012). Jako lektor přednáší kromě pro samotnou AKV též pro řadu předních vzdělávacích agentur (mimo jiné ANAG), externě i na některých univerzitách.(zdroj životopisu: http://www.anag.cz/seznam-autoru/?detail=true&code=2001)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882