Koupit knihy

Bonaventura Des Periers

francouzská, 1510 - 1544


Nahrávám...

Životopis

Bonaventura Des Periers (Bonaventure des Périers) patří k nejzajímavějším zjevům francouzské literatury v 16. století. Učený humanista a přívrženec reformačního hnutí vedeného Kalvínem, odklonil se později od náboženství vůbec. Svému přesvědčení dal průchod ve spisku „Cymbalum mundi", kde se vysmál jak katolíkům, tak protestantům a pod rouškou alegorie odvážně zaútočil na samu podstatu křesťanství a feudalismu. Byl pro své dílo pronásledován a skončil zapomenut v bídě a zoufalství sebevraždou. Teprve r. 1558 vyšla sbírka jeho povídek ,,Nové zábavy a veselé rozprávky", které se svým realistickým pojetím, živým, plastickým jazykem, přirozeným a jadrným vtipem i invenční obratnosti řadí čestně vedle novel Boccacciových.(zdroj životopisu: kniha Veselé rozprávky)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968