Koupit knihy

Bohuslav Timotej Ignác Nosák-Nezabudov

Bohuš Nosák-Nezabudov pseudonym

slovenská, 1818 - 1877


Nahrávám...

Životopis

Bohuslav Timotej Ignác Nosák-Nezabudov (* 3. február 1818, Tisovec – † 5. apríl 1877, Sabinov) bol redaktor Slovenských národných novín.

Evanjelický kňaz, notár, romantický básnik, prekladateľ, publicista, redaktor, autor historických próz a cestopisov. Narodil sa 3. februára 1818 v malohontskom Tisovci do učiteľskej rodiny Andreja Nosáka a jeho manželky Márie rodenej Kováčovej. Do školy chodil v Čiernej Lehote. Študoval na gymnáziu v Dobšinej, na lýceu v Levoči, teológiu v Bratislave, kňazské skúšky skladal u P. Jozefiho. Bol považovaný za najlepšieho redaktora novín hneď po Ľudovítovi Štúrovi.

Patril v Levoči medzi najhorlivejších členov a funkcionárov tamojšieho študentského Ústavu československého, založeného roku 1837 profesorom Michalom Hlaváčkom. Už ako študent levočského lýcea bol prispievateľom Kuzmányho Hronky a pražských Květov a Včely. Jeho básnické príspevky nájdeme v almanachu levočských študentov v Jitřenke (1840).

Počas svojich štúdií na ev. lýceu v Bratislave od roku 1838 bol jedným z najhorlivejších stúpencov Ľudovíta Štúra. Ako člena cestovateľského spolku ho vyslali počiatkom štyridsiatych rokov na Zakarpatskú Ukrajinu, o ktorej uverejnil okrem iného v Orle tatranskom (1845 – 1846) bystrú a hodnotnú reportáž Listy z neznámej zeme. Roku 1842 sa zúčastnil vydania prvého ročníka Hurbanovej Nitry.

Istý čas pobudol ako ev. kaplán v Liptovskom Mikuláši a potom v Pešti. Odtiaľto písal roku 1844 Stankovi Vrazovi do Záhrebu a rokoval s ním o svojom odchode k južným Slovanom, čo sa však nakoniec neuskutočnilo.

Nosák bol veľmi vzdelaným človekom. Ovládal viacero rečí. Jeho bohatá prekladateľská činnosť po revolúcii svedčí, že v redakcii bol Štúrovi platným pomocníkom. Písal básne, povesti, literárne kritiky a prekladal zo zahraničných literatúr. Prispieval do Nitry, Orla tatranského, Slovenských národných novín, Priateľa ľudu, slovom pracoval na všetky strany.(zdroj životopisu: https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Bohuslav_Nosák)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Wilbur Smith

1933 - 2021