Bohuslav Švec

česká, 1947

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Bohuslav Švec vystudoval Filosofickou fakultu UK v Praze a po absolutoriu působil v Ústředním dopravním institutu jako pracovník v oblasti psychologie a vlivu prostředí a sociálního okolí na lidského činitele, převážně v resortu dopravy. Zde také realizoval svou publikační činnost. Vedl katedru psychologie a personální práce. Později pracoval dlouhou dobu na generálním ředitelství ČSD a ČD v obdobných funkcích. Jeho osobní zájem se soustředil na sociálně psychologická témata, související s myšlením a životem lidí v různých dobách historie. Tímto směrem je orientována i jeho beletristická činnost.

Zdroj životopisu: kniha Soumrak keltského meče

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973