Bohumila Mouchová

česká, 1933

Nahrávám...

Životopis

Klasická filoložka a překladatelka z latiny a klasické řečtiny.
V letech 1952-57 vystudovala latinu, řečtinu a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1958 působila na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jako asistentka a později odborná asistentka, 1990-92 jako docentka, 1992 byla jmenována profesorkou. V letech 1993-2000 byla ředitelkou Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Zabývá se pozdně antickou biografií, je autorkou několika monografií (Studien zum Kaiserbiographien Suetons, 1968, Untersuchungen zur Historia Augusta, 1975), řadu studií publikovala v domácích i zahraničních časopisech. S J. Burianem napsala populárně vědeckou knihu Záhadní Etruskové (1966 a 1977), autorsky se podílela na Slovníku latinských spisovatelů (1984) a Encyklopedii antiky (1973). Další oblastí její odborné práce je latinský jazyk. Kromě vysokoškolských učebnic latiny se podílela na přípravě i televizního kurzu latinského jazyka a římské civilizace (1996). Překládá historická díla z latiny a starověké řečtiny, zpravidla ve spolupráci s Janem Burianem

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996