Bohumil Svozil

česká, 1935 - 2017

Nahrávám...

Životopis

Literární historik, kritik a editor
* 18. 2. 1935, Praha

Narodil se v dělnické rodině. Po maturitě na gymnáziu (1953) studoval na FF UK češtinu a maďarštinu; absolvoval 1958 diplomovou prací K některým problémům satiry Jiřího Haussmanna (PhDr. 1968 na základě diplomové práce; CSc. 1992 prací Vůle k intelektuální poezii). Po vojenské prezenční službě nastoupil 1960 jako redaktor do nakladatelství Čs. spisovatel a s výjimkou let 1965–1968, kdy byl na studijním pobytu v ÚČL, zde pracoval až do 1991, z toho 1982–1989 vedl redakci současné prózy. V letech 1991–1998 byl vědeckým pracovníkem oddělení současné literatury ÚČL, po té odešel do důchodu.
Publikuje od roku 1954. Do konce 60. let přispíval literární publicistikou (zprvu také z oblasti literatury maďarské) a literárněvědnými studiemi do Zemědělských novin, Tvorby, Literárních novin, Divadla, Světové literatury, Plamene, Orientace a České literatury. V 70. a 80. letech publikoval v nakladatelských periodikách Čs. spisovatele O knihách a autorech a Listy Klubu přátel poezie, dále v Nových knihách, Literárním měsíčníku a Tvorbě (Kmeni). V témže období uveřejnil několik drobných nakladatelských tisků k výročím českých spisovatelů (Jaroslav Hašek, Božena Benešová, A. M. Píša, Marie Pujmanová, Jaromír Tomeček, Josef Strnadel, Ladislav Fuks a Miroslav Florian). Po roce 1989 psal zpočátku do Práva lidu, pak do Lidových novin, Tvaru a České literatury. Je autorem řady doslovů a předmluv, často k vlastním edicím.

Zdroj životopisu: www.slovnikceskeliteratury.cz

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994