Koupit knihy

Bohumil Jirásek

česká, 1931 - 2021


Nahrávám...

Životopis

Narozen v obci Pavlíkov.
Vysokoškolský pedagog působící na Západočeské univerzitě v Plzni, kde působí od roku 1965. Věnuje se literatuře 20. století a interpretaci děl.

Duchovní přítomnost Bohumila Jiráska v české literatuře má ukotvení tříhranné: pedagogické, umělecké a vědecké.
Pomyslná cesta vlakem do Plzně, kde roku 1965 vystoupil Bohumil Jirásek natrvalo, vedla přes Prahu a Karlovy Vary. Všude se uplatnil jako vysokoškolský pedagog: v Praze na katedře slavistiky a bohemistiky Vysoké školy ruského jazyka a literatury, v Karlových Varech na Pedagogickém institutu. V Plzni působil přes tři desetiletí na Pedagogické fakultě jako literární historik.
Rodným krajem Bohumila Jiráska je Rakovnicko: narodil se 15. ledna 1931. Jako dvacetiletý úspěšně ukončil gymnazijní studia v Rakovníku a v letech 1951 - 1956 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Z jeho publikačních počinů patří k nejnosnějším monografie Ladislava Stehlíka, kterou vydalo nakladatelství Československý spisovatel v Praze (1985). Plzeňskému kulturnímu prostředí je známo dvanáct Jiráskových fejetonù v Kalendáři plzeňském (1998) a prozaický titul Loučení po západu slunce (1987). Příznivci literární historie znají Jiráskovy Souboje s Apollónem (1998) i spoluautorsky napsaný Literární život v Plzni v letech 1918 - 1948 (1981). V roce 2001 vychází elektronicky výběr autorových Plzeòských fejetonù.
Bohumil Jirásek je členem Obce spisovatelù.
V letech 2000 - 2002 byl členem-sympatizantem Občanského sdružení V-Art . Členem kolegia byl do 10. října 2003.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882