Blanka Činátlová

česká, 1976

Nahrávám...

Životopis

Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
*1976 v Brandýse nad Labem

1994 – 2001: studium českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1996 – dosud: učitelka na Gymnázium Jana Keplera (český jazyk, základy společenských věd, kulturní antropologie)
2000 – 2007: studium teorie a dějin kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
2001: SZZK z oboru český jazyk a literatura, obhajoba diplomové práce Příběh města (vedoucí práce prof. Petr Bílek)
2007: SZZK z oboru teorie a dějiny kultury (kulturologie), obhajoba diplomové práce Mytologie těla (vedoucí práce Doc. Vladimír Czumalo)
2001 – 2007: doktorské studium Dějiny české literatury na Katedře české literatury
a literární vědy FF UK (školitel Prof. Petr Bílek). Ph.D. 2007 na základě obhajoby disertační práce Hoc est corpus. Úvod do literární anatomie
2007 – dosud: vědecký pracovník ÚČLLV FF UK
2009 – 2011: externí spolupracovník Výzkumného ústavu pedagogického
2011 – dosud: řešitel GAČR 406/11/P199 Literární antropologie – Věc a věcnost
2011 – dosud: redaktorka v kulturním časopise A2