Blahoslav Hruška

česká, 1945 - 2008

Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Blahoslav Hruška, DrSc. (5. května 1945, Český Brod – 26. června 2008, Trnava) byl český sumerolog, asyriolog a religionista. Působil v Orientálním ústavu Akademie věd, na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, v Centru blízkovýchodních studií Fakulty filozofické na Západočeské univerzitě aj.
Narodil v den Pražského povstání 5. května 1945 v Českém Brodě v rodině lékaře a spisovatelky, která se usadila v Újezdě nad Lesy, tehdy vesnici na okraji Prahy. (Dnes městská část Praha 21). V letech 1962-67 vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze, obor klínopisné bádání, stal se kandidátem věd o umění, doktorem historických věd, docentem religionistiky a teorie náboženství.
V letech 1967-70 působil jako interní vědecký aspirant v Semináři klínopisu na katedře věd o zemích Asie a Afriky FF UK a současně absolvoval dvouleté postgraguální studium sumerologie na univerzitě v Mnichově (stipendium DAAD). Od roku 1971 do roku 2007 pracoval v Orientálním ústavu AV ČR (dříve ČSAV).
Od roku 1973 byl výkonným redaktorem a 1990-97 šéfredaktorem časopisu Archív orientální. V letech 1983-85 pracoval v Semináři starého Orientu na Svobodné univerzitě v Západním Berlíně (stipendium nadace Alexandra von Humboldta), kde byl hostujícím profesorem. V letech 1974-75 a 1978-79 pobýval v Istituto per gli Studi del Vicino Oriente na univerzitě v Římě v rámci mezinárodního projektu Vocabulario neosumerico, 1981 se účastnil archeologické výpravy v Iráku. Od roku 1995 byl hostujícím profesorem v Ústavu Maxe Plancka pro dějiny vědy v Berlíně. Roku 1995 se habilitoval na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vedl katedru religionistiky.
Vášnivý zahradník a kuřák dýmky zemřel na selhání srdce.

Zdroj životopisu: Wikipedie

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019