Bernard Kosiner

česká, 1903 - 1939 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Básník, prozaik, filozofující pohádkář, umělecký kritik –teoretik zaměřený na psychologii umění, jeden ze zakladatelů české rozhlasové kritiky (1903 – 1939).Zprvu psal proletářskou poezii ovlivněnou O. Březinou, O. Theerem a F. X. Šaldou, tyto verše však vyšly až posmrtně. Z jeho dramatických pokusů se ojediněle provozovala hra Etický experiment (ochotnicky 1925), v rukopise zůstala hra napsaná pod vlivem filozofie Ladislava Klímy. Od počátku třicátých let 20. stol. se Kosiner systematicky věnoval rozhlasové kritice v denním tisku.Jako filozofa i jako básníka zaujaly Bernarda Kosinera vedle kategorie pravdy především problémy času (proti pomíjivosti lidského údělu stavěl relativní věčnost umění), jak o tom svědčí jeho filozofické eseje a také osobitý žánr, pohádky „pro dospělé čtenáře“, z nichž posmrtně vyšel výbor. Po maturitě (1922) studoval půl roku medicínu, pak navštěvoval pražskou Filozofickou fakultu. V mládí se angažoval v KSČ. 1925–29 pracoval jako asistent v Psychotechnickém ústavu prof. F. Šerackého, 1929–34 žil v Proseči, kde pomáhal rodině. Ke konci života byl úředníkem v Praze.

Zdroj životopisu: www.legie.info

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019