Bedřich Šindelář

česká, 1917 - 1996

Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Bedřich Šindelář, DrSc. (7. července 1917 – 28. dubna 1996) byl český marxistický historik, který působil na Masarykově Univerzitě v Brně.

Zabýval se především dějinami Evropy a Českých zemí v raném novověku. Od roku 1953 byl docentem Filozofické fakulty MU, profesorem (obor obecné dějiny kapitalismu) v letech 1963-1988. V období 1976-1980 byl děkanem Filozofické fakulty MU. Po únoru 1948 a v době normalizace se aktivně podílel na čistkách v řadách zaměstnanců Filozofické fakulty. Hlavním polem jeho působnosti byly čarodějnické procesy, třicetiletá válka a dějiny Nizozemí. Jeho interpretace čarodějnických procesů je považována za značně tendenční. Šindelář napadá západní křesťanství a vyzdvihuje přednosti východního na základě toho, že v ortodoxních oblastech bylo daleko méně procesů s čarodějnicemi. V letech 1952–1986 byl šéfredaktorem Časopisu Matice moravské.

Zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_%C5%A0indel%C3%A1%C5%99

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996