Koupit knihy

Bartolus de Saxoferrato

italská, 1313 - 1357


Nahrávám...

Životopis

Bol taliansky profesor práva a jeden z najvýznamnejších právnikov stredovekého rímskeho práva. Obdiv neskorších generácií právnikov ukazuje príslovie: nemo bonus íurista nisi bartolista - nikto nie je dobrým právnikom, pokiaľ nie je bartolistom.(zdroj životopisu: https://en.wikipedia.org/wiki/Bartolus_de_Saxoferrato)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.