Koupit knihy

Barbara Lášticová

slovenská, 1975


Nahrávám...

Životopis

Je sociálna psychologička. Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a sociálnu psychológiu na Université René Descartes–Paris 5. Pracuje ako vedecká pracovníčka v Kabinete výskumu sociálnej a biologickej komunikácie Slovenskej akadémie vied v Bratislave – Centre excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie. Externe prednáša na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Venuje sa predovšetkým výskumu sociálnych identít v rôznych kontextoch (napr. európska integrácia, cezhraničná mobilita), výskumu občianstva a participácie a metodologickým otázkam kvalitatívneho výskumu. Prekladá z/do francúzštiny.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: