Koupit knihy

Augustin Kalandra

česká, 1900 - 1980


Nahrávám...

Životopis

KALANDRA Augustin, prof. Ing., Dr. techn., DrSc.
* 25. 8. 1900 Úsobrno u Blanska - † 28. 2. 1980 Boskovice

Vzdělání
Vystudoval lesní inženýrství na VŠZ Brno, v roce 1950 se zde habilitoval v oboru ochrany lesa, a následně byl jmenován externím profesorem (1964).

Zaměstnání
V roce 1931 byl přijat do Ústavu pro ochranu lesů. V letech 1946–1960 byl vedoucím tohoto ústavu a po sloučení lesnických výzkumných ústavů v roce 1951 setrval ve funkci vedoucího oddělení ochrany lesů.

Dosažené výsledky vědecké/badatelské a řídicí činnosti
Odborně působil především na poli ochrany lesa, zejména v oboru lesnické fytopatologie a entomologie. Zabýval se aktuálními problémy v ochraně lesa, vyplývajícími z potřeb lesnické praxe.

Další významné aktivity:
V padesátých letech byl jmenován řádným členem
ČSAZV a počátkem šedesátých let (1962) členem korespondentem ČSAV.

Publikační činnost:
Publikoval v oblasti ochrany lesa, zejména v oboru lesnické fytopatologie a entomologie. Autor přibližně dvou set vědeckých a odborných prací.
Modrání dřeva jehličnanů, hlavně borovice, jeho praktický význam a boj proti němu (1938)
Ploskohřbetka smrková a boj proti ní (1952)
Sypavka borová – lophodermiosa borovice lesní a boj proti ní (1954)(zdroj životopisu: https://www.vulhm.cz/files/uploads/2019/02/vyznamne_osobnosti-1.pdf)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882