Koupit knihy

Artúr Soldán

slovenská, 1976


Nahrávám...

Životopis

JUDr. Artúr Soldán (1976) absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Ako právny expert v samospráve sa špecializuje na komunálne a občianske právo. Vo voľnom čase sa venuje najmä histórii a činnosti spravodajských služieb, mapovaniu ich vplyvu na rozhodujúce dejinné udalosti. Samotnému štúdiu českých a slovenských archívov venoval 16 rokov života, stretol sa s mnohými žijúcimi hrdinami tejto publikácie, so svedkami udalostí osobne, s mnohými udržiaval a dodnes udržiava korešpondenciu. Je autorom nasledovných publikácií: Ako obce používajú § 5 Občianskeho zákonníka, AINova, Svätý Jur, 2010, Ochrana pokojného stavu v Občianskom zákonníku, C.H.Beck, Bratislava 2012 a publikácie z prostredia spravodajských služieb pod názvom: Odsúdení na špionáž, PERFEKT, Bratislava, 2011.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968
Wilbur Smith

1933 - 2021