Koupit knihy

Arthur Rimbaud

francouzská, 1854 - 1891

Nahrávám...

Životopis

Jean-Nicolas Arthur Rimbaud (20.10.1854 – 10.11.1891) byl francouzský básník a intimní přítel Paula Verlaina, nejvýznamnější představitel tzv. „prokletých básníků“. Narodil se v Charleville. Vytvářel básně a útvary stojící na pomezí poezie a prózy, postihující niterná hnutí prostřednictvím asociací představ, slovních experimentů a trsů jinotajů a symbolů. Rozbil tradiční poetiku, vycházel z intenzívně vnímané zkušenosti. Odhaloval iluzornost pravd uznávaných společností, jež vystavil pohrdavému posměchu. Jeho dílo vycházelo ze zloby, z revolty a vnitřní síly a brutálně útočilo na všechny formy tradice. Útoky proti povrchnosti, zbabělosti a všednosti společnosti postupně přerostly v nenávist proti všem hodnotám a posvátným tabu konvenčního světa. Ovlivnil moderní francouzskou poezii, zejména symbolisty a surrealisty. Zemřel předčasně v Marseille.(zdroj životopisu: ld.johanesville.net)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: