Koupit knihy

Antonín Vítek

česká, 1940 - 2012


Nahrávám...

Životopis

Mgr. Antonín Vítek, CSc., (25. ledna 1940 Praha – 28. února 2012 Praha) byl pracovník Akademie věd České republiky a přední český znalec a popularizátor v oboru kosmonautiky. Jako expert, komentátor a poskytovatel odborného výkladu vystupoval v řadě rozhlasových a televizních pořadů. Podílel se také na množství popularizačních článků a knih. Založil a vedl specializovanou encyklopedii kosmonautiky SPACE 40.
Vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy obor organická chemie(chtěl studovat astronomii, ale tento obor se tehdy neotvíral)
Z politických důvodů však byl omezován jeho služební i platový postup, a proto v roce 1985 nastoupil do Základní knihovny ČSAV,
Známý byl zejména svým zájmem o kosmonautiku, ve které patří mezi nejpřednější české znalce a popularizátory, často vystupoval nebo byl citován ve sdělovacích prostředcích. Využíval přitom svých velkých znalostí kosmických lodí, raket a družic, jejich parametrů i startovacích a přistávacích sekvencí.
Spolupracoval na několika encyklopedických projektech v češtině, např. Technický slovník naučný, 2. vyd., Encyklopedie Diderot, encyklopedické projekty Ottova nakladatelství aj. Je autorem publikací v oboru organické chemie, fyzikální chemie,výpočetní techniky, astronomie a kosmonautiky.
Zejména v letech 2005–2006 se výrazně účastnil tvorby české jazykové verze internetové encyklopedie Wikipedie, do jejích článků vložil (podle celkových statistik k začátku roku 2008) nejvíce textu ze všech účastníků projektu, téměř 4× více než druhý podle tohoto kritéria nejaktivnější účastník projektu.
Od roku 1977 jej trápil těžký srdeční zánět. Zemřel nedlouho po svých 72. narozeninách.
(zdroj životopisu: cz.wikipedie)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015