Antonín Schindler

česká, 1925

Nahrávám...

Životopis

A. Schindler se narodil 24. 5. 1925 ve Dvorcích v okrese Bruntál, kde jeho otec působil jako předseda soudu. Když mu byl rok, přestěhovala se rodina do Krnova, kde žil a vyrůstal do roku 1938. Po „mezistanicích" v Prostějově a Brně se rodina natrvalo usadila v Olomouci. Po absolvování Slovanského gymnázia vystudoval v Brně Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, obor hudební věda a dějiny umění. Posléze prošel studiem varhanní hudby u profesora K. Waltera ve Vídni.Od roku 1945 žije a pracuje v Olomouci. Je spoluzakladatelem Moravské filharmonie, kde působil 40 let jako houslista, violista a varhaník. Je činný také ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, kde se zasadil o záchranu hradu Sovince. Po roce 1949 ve funkci ředitele Moravské filharmonie zabránil snahám a tlakům, které směřovaly k její likvidaci a sloučení s divadelním orchestrem. A. Schindler je zakladatelem hudebního oddělení olomouckého Vlastivědného muzea, kde byl za jeho vedení shromážděn vzácný a rozsáhlý fond hudebních nástrojů a not. Z jeho popudu byl zde také vybudován Václavkův sál s varhanami. Opět jeho zásluhou byly také do sálu Reduta instalovány varhany, které jsou dnes přemístěny do Základní umělecké školy Žerotín.A. Schindler je zakladatelem, dramaturgem a prezidentem Mezinárodního varhanního festivalu Olomouc, který se každoročně koná v chrámu sv. Mořice, se slavnými Englerovými varhanami. Ty patří k jedněm z největších ve střední Evropě a byly podle jeho návrhu rekonstruovány v letech 1959–1969. Od roku 1945 působí A. Schindler jako varhaník a ředitel kůru sv. Mořice. Koncertoval téměř ve všech státech Evropy, zúčastnil se řady předních varhanních festivalů. Je tvůrcem zvonkohry na olomouckém orloji a na dómě sv. Václava, spolupracoval na rekonstrukci orloje v katedrále v Gdaňsku (Polsko). V roce 1945 se mu podařilo zachránit před zánikem světově proslulou továrnu na varhany v Krnově, a to zamezením odsunu německých odborníků do doby zaučení nových českých varhanářů. Působí zde externě 50 let. Dlouhou dobu byl odborným znalcem varhan a campanologem olomoucké arcidiecéze, kde bylo za jeho působení postaveno a instalováno mnoho varhan a zvonů. Intenzivně spolupracuje s televizí a rozhlasem, natočil několik filmů, a to i ve spolupráci se zahraničními televizními společnostmi. Je autorem rozsáhlé řady odborných, zejména organologických prací publikovaných doma i v zahraničí. Jeho činnost skladatelská se soustřeďuje zejména na scénickou hudbu k loutkovým hrám a na sborovou tvorbu. V neposlední řadě je rovněž obdivuhodná jeho znalost historie Olomouce a jejích památek. S tímto jeho zájmem o region souvisí několik vlastivědných popularizujících publikací.

Zdroj životopisu: upol.cz

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994