Koupit knihy

Antonín Forbelský

česká, 1963


Nahrávám...

Životopis

Mgr. Antonín Forbelský (* 13. března 1963 Jičín) je český římskokatolický kněz, známý jako vášnivý fotograf, od roku 2008 je arciděkanem v Pardubicích.

Pochází z Jičína a má pět sourozenců (Marie, Jan, Markéta, Ludmila a Pavel). V dětství ministroval a od svých 14 let objížděl každou neděli kostely v okolí Jičína a hrál při mších na varhany. Na kněžskou dráhu se připravoval v litoměřickém kněžském semináři mezi lety 1984–1989. Kněžské svěcení přijal v červnu 1989 v královéhradecké katedrále sv. Ducha z rukou biskupa Lebedy. V letech 1989–1990 pak působil jako farní vikář v Náchodě, v letech 1990–1992 byl knězem v Trutnově. Mezi lety 1992–1999 pak pracoval jako vicerektor teologického konviktu v Litoměřicích, vicerektor Arcibiskupského semináře v Praze a sekretář litoměřického biskupa Posáda (od března 2004 do 30. června 2005).

Dne 1. července 2005 se stal administrátorem arciděkanství Pardubice a administrátorem excurrendo farnosti Pardubice – Na Skřivánku (k 1. lednu 2007 sloučené s pardubickým arciděkanstvím), od 1. srpna 2005 pak je rovněž administrátorem excurrendo římskokatolických farností Mikulovice a Třebosice. Arciděkanem pardubickým byl jmenován s účinností od 1. února 2008. Od 10. září 2009 do 31. července 2010 byl rovněž administrátorem excurrendo ve farnostech Holice, Ostřetín a Vysoké Chvojno, dále je arcijáhnem Kolegiátní kapituly při kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli a od 1. října 2009 také okrskovým vikářem pardubického vikariátu. V současnosti je rovněž administrátorem excurendo farnosti Rosice nad Labem.(zdroj životopisu: cs.wikipedia.org)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905
Karel Čapek

1890 - 1938