Antonín Brousek

česká, 1941 - 2013

Nahrávám...

Životopis

Antonín Brousek je lyrický básník a literární kritik.

Antonín Brousek se narodil v rodině úředníka čs. drah. V rodišti vystudoval JSS, kde v roce 1958 maturoval. V letech 1958–61 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy češtinu a ruštinu, ale z osobních důvodů předčasně fakultu opustil. Poté vystřídal několik redaktorských míst.

V září roku 1969 odjel Antonín Brousek na roční stipendium do SRN, ale do Čech se již nevrátil. V době emigrace vystudoval slavistiku, germanistiku a srovnávací literární vědu. V letech 1976–79 měl svobodné povolání, pak působil jako lektor na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Mezitím pracoval v Brémách v Ústavu pro výzkum nezávislých společenských hnutí a literatur ve východní Evropě. Od podzimu roku 1987 byl docentem českého jazyka a literatury na univerzitě v Hamburku. Od roku 1971 žije v Berlíně.

Před odchodem do exilu publikoval Antonín Brousek v řadě novin a časopisů, v 70. a 80. letech přispíval do exilových časopisů Svědectví a Rozmluvy, německých novin, severoněmeckého rozhlasu a do českého vysílání BBC London a Deutschlandfunk v Kolíně nad Rýnem. Po roce 1989 začal publikovat i v Česku.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015
Charles Darwin

1809 - 1882