koupit knihy

Anton Rašla

slovenská, 1911 - 2007

Nahrávám...

Životopis

Štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave absolvoval r. 1936. Pôsobil v študentskom hnutí ako predseda Združenia sociálnodemokratických akademikov. Od r. 1932 člen Čs. sociálnodemokratickej strany, po jej zlúčení roku 1944 s komunistami člen KSS. V r. 1936 až 1937 redaktor Robotníckych novín. V r. 1939 - 1943 sudca vojenských súdov (Bratislava, Poprad, B. Bystrica). Po zániku republiky a vzniku Slovenského štátu pracoval v ilegálnom hnutí a podieľal sa na príprave povstania. Člen povstaleckej SNR. V procese s dr. J. Tisom, A. Machom a F. Ďurčanským jeden z obžalobcov. V Päťdesiatych rokoch nespravodlivo odsúdený k doživotnému trestu odňatia slobody, neskôr rehabilitovaný. V r. 1963 až 1968 pracovník Katedry trestného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave. V r. 1968 reaktivovaný spolu s inými účastníkmi SNP v hodnoti generála. Pracoval na Voj., historickom ústave v Bratislave. V júni 1970 opäť spolu s ostatnými reaktivovanými účastníkmi SNP penzionovaný. Potom pracoval ako dôchodca na Katedre trestného práva UK, od r. 1977 až do r. 1984 ako vedúci Katedry trestného práva na UPJŠ v Košiciach.(zdroj životopisu: kniha Proces s dr. J, Tisom)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019
George Gamow

1904 - 1968