Koupit knihy

Annamária Genčiová

slovenská


Nahrávám...

Životopis

Je slovenská jazykovedkyňa, vysokoškolská učiteľka a lektorka. Jej Vedeckovýskumná činnosť sa orientuje na jazykovedu - všeobecná jazykoveda, krízová komunikácia, mediálna komunikácia, slovenský jazyk ako cudzí jazyk. Pôsobí na Katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici .

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: