Anna Maria Tilschová

česká, 1873 - 1957

Nahrávám...

Životopis

Anna Marie Tilschová byla prozaička. Pocházela ze zámožné rodiny pražského advokáta. Vystudovala Vyšší dívčí školu a jako mimořádná posluchačka navštěvovala FF UK.

Anna Marie Tilschová patřila ke vzdělaným ženám své doby. Její kulturní obzor rozšiřoval i styk s významnými osobnostmi z oblasti vědy, literatury i výtvarného umění. Umožnil jí to především sňatek s bratrancem JUDr. E. Tilschem, profesorem PF. Ten v roce 1912 spáchal sebevraždu.

Vědci a umělci realistického směru jako K. V. Rais, A. Slavíček a jiní, ovlivnili autorčinu tvorbu.

Většinu života strávila A. M. Tilschová v Praze
, podnikla jen ojedinělé cesty do zahraničí – Francie, Bulharsko, USA.

Anna Marie Tilschová přispívala do časopisů, např. Lada, Nová žena a další, některé i redigovala. Ve třicátých letech 20. století se stala po Karlu Čapkovi předsedkyní Pen-klubu, po 2. světové válce vedla Společnost Boženy Němcové.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz