Anna Lauermannová-Mikschová

Felix Téver · Mikuláš Ryvín pseudonymy

česká, 1852 - 1932

Nahrávám...

Životopis

Felix Téver, vlastním jménem Anna Lauermannová Mikschová, byla autorkou drobných próz, románů a dramat.
Felix Téver se narodila v rodině vlastenecky smýšlejícího lékaře. Její společenské názory ovlivnily přátelské styky s rodinou F. L. Riegra.
V roce 1877 se Felix Téver provdala za Jungmannova vnuka J. Lauermanna. V roce 1888 bylo manželství rozvedeno.V roce 1880 spisovatelka otevřela a 50 let vedla první pražský literární salon, nejdříve v rodinném domě na Jungmannově náměstí, později ve vile v Liboci, kterou koupila od J. Zeyera. Zde
se scházeli spisovatelé několika generací. Ze vzpomínek na tato setkání vydali její přátelé v roce 1935 sborník O bábušce.
Ozdravný pobyt v Itálii v letech 1885-88 inspiroval Lauermannovou k volbě pseudonymu Felix Téver - šťastná Tibera.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905
Johanna Lindsey

1952 - 2019