Koupit knihy

Anna Divičanová

slovenská, 1940


Nahrávám...

Životopis

Je slovenská univerzitná profesorka, kulturologička, etnologička, slovakistka, prvá riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Narodila sa v obci Slovenský Komlóš ( maďarsky Tótkomlós) v Maďarsku. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti (ELTE) odboru slovenský jazyk a literatúra - história. Jej prvým pracoviskom bola Vysoká škola Gyulu Juhásza v Segedíne (1963-1967), potom pracovala v Stredoeurópskej skupine Spoločenskovedného ústavu v Budapešti (1967-1969). Na Ministerstve osvety pôsobila v rokoch 1969-1974. Od roku 1974 je zamestnaná na Filozofickej fakulte Univerzity Loránda Eötvösa, kde prednáša literárne a kultúrnohistorické disciplíny. Je školiteľkou na doktorandskej škole slovanských jazykov ELTE a bola oponentkou mnohých doktorských dizertácií. Titul profesorka - Dr. Hab., získala v roku 1997 za sociolingvistiky prácou Vzťah jazyka a kultúry, dvojjazyčná kultúra. Jej vedecká činnosť sa zameriava na kultúru, históriu, literatúru a jazyk Slovákov v Maďarsku. Dodnes zastáva rôzne spoločenské funkcie: bola predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku (1990-1996), členkou Vedeckej rady Ústavu etnológie SAV. Dodnes je členkou redakcie časopisu Slovenský národopis, redakcie národopisnej revue a redaktorkou, resp. spoluredaktorkou Národopisu Slovákov v Maďarsku, členkou Národopisného výboru Maďarskej akadémie vied, predsedníčkou kuratória nadácie Eötvösovho kolégia a kuratória Verejnoprospešnej nadácie ZSM Lipa. Je tiež čestnou členkou Maďarskej národopisnej spoločnosti a Slovenskej národopisnej spoločnosti.(zdroj životopisu: https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/187/anna-divicanova)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.