Anna Černochová

česká, 1947 - 2012

Nahrávám...

Životopis

Anna Černochová, rodená Krištofíková sa narodila v Karlových Varoch v roku 1947. Jej rod pochádza z Čachtíc, doložený je od roku 1765. V tejto obci ukončila spisovateľka aj základné vzdelanie. Po absolvovaní SPŠS v Novom Meste nad Váhom pracovala ako technicko-hospodárska pracovníčka (konštruktér, technológ) v rôznych podnikoch Trenčianskeho kraja (1966 - 1990).
Okrem profesie bola vrcholovou dobrovoľnou funkcionárkou Slovenského Červeného kríža, najmä v oblasti bezpríspevkového darcovstva krvi. V rokoch 1991 - 2004 pracovala v Nemocnici s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom, z toho v rokoch 2000 - 2004 pracovala v lekárskej knižnici. Ako členka okresného predsedníctva sa 25 rokov zúčastňovala schôdzkovej činnosti organizácií Slovenského Červeného kríža, bola inštruktorkou prvej predlekárskej pomoci, rozhodovala v porotách rôznych zdravotníckych súťaží pre deti a mládež a po obciach organizovala nábor bezpríspevkových darcov krvi, ktorí tvorili platformu Plazmaferetického centra NsP v Novom Meste nad Váhom. V rokoch 1994 - 1999 chodilo do centra darovať krv a plazmu 4500 darcov ročne. Denne to bolo viac ako tridsať bezpríspevkových darcov krvi a plazmy.
Okrem týchto činností je Anna Černochová činná aj spisovateľsky. Publikovať začala od roku 1978 najskôr sporadicky, neskôr cielene v Trenčianskych novinách. Doposiaľ publikovala viac ako 900 článkov v rôznych novinách a časopisoch (Pravda, Slovenská republika, Trenčianske noviny, Slovenka, Zdravie, Kopaničiar express, Novomestský spravodajca, Úder, Hlas ľudu, Kocúrkovo, najviac v Kopaničiar express). Za dopisovateľskú činnosť získala viacero novinárskych ocenení. Je členkou Únie slovenských novinárov a Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave. O literatúre a tvorbe prednášala na desiatkach besied na základných školách, v Jednote dôchodcov, na Akadémie III. veku a inde.

Zdroj životopisu: osobnosti.sk

Populární autoři: