Koupit knihy

Anikó Polgár

maďarská, 1975


Nahrávám...

Životopis

Je slovenská básnička, prekladateľka a literárna historička maďarskej národnosti. Pochádza zo Šale. V roku 1998 promoval na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore maďarčina a latinčina. V rokoch 2001-2002 bol jazykovým redaktorom maďarsky píšucich novín Új Szó. V roku 2004 obhájila doktorandskú prácu na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti. V roku 2005 absolvovala štúdium gréčtiny na Univerzite Komenského. V rokoch 2004 až 2013 prednášala na Katedre maďarského jazyka a literatúry Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre. V roku 2009 sa stala docentkou. Od roku 2013 je lektorom Katedry maďarského jazyka a literatúry Univerzity Komenského. Publikačne je činná od roku 1992. Prekladá latinskú, novogrécku, slovenskú, českú a fínsku literatúru.(zdroj životopisu: https://hu.wikipedia.org/wiki/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Wilbur Smith

1933 - 2021
Johanna Lindsey

1952 - 2019