Anežka Vidmanová

česká, 1929 - 2010

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Anežka Vidmanová, CSc. byla naší přední znalkyní latinsky psané literatury středověku. Po celý dosavadní tvůrčí život se věnovala zejména studiu latinsky psané české literatury, čímž značně obohatila znalost staršího českého písemnictví a antické tradice v české kultuře. Předmětem jejího úsilí je rovněž středověká literatura evropská a i zde si získala mezinárodní věhlas. Její zvláštní zásluhou je ediční zpřístupnění několika svazků díla M. Jana Husa. Je možno říci, že Anežka Vidmanová se svou neúnavnou péčí o evropské kořeny naší kultury a české kořeny evropské kultury výrazným způsobem zasloužila o Českou republiku.

Zdroj životopisu: Senát ČR

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968