Anežka Merhautová

česká, 1919 - 2015

Nahrávám...

Životopis

Byla česká historička umění, přední badatelka v oboru dějin architektury, malířství, sochařství a užitého umění v českých zemích od konce 9. do poloviny 13. století. Své výzkumy představila v řadě publikací, které se staly pevnou základnou vědecké práce generací odborníků i praktické ochrany památek.Působila v Národní galerii. Od založení v roce 1952 působila v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky (tehdy Ústav teorie a dějin umění Československé akademie věd).

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019
Terry Pratchett

1948 - 2015