Koupit knihy

Andrej Vladimirovič Anikin

ruská, 1927 - 2001


Nahrávám...

Životopis

Bol ruský ekonóm, lexikograf a spisovateľ.

V roku 1949 absolvoval Inštitút zahraničného obchodu v Moskve , v roku 1953 absolvoval postgraduálne štúdium na Moskovskom finančnom inštitúte . Kandidát ekonomických vied od roku 1953, doktor ekonomických vied od roku 1964. Predmet dizertačnej práce: „Kreditný systém moderného kapitalizmu. Výskum založený na materiáloch USA.

Hlavné oblasti jeho vedeckého výskumu boli: peňažný obeh, úvery, banky, medzinárodné menové vzťahy; ekonomika USA; dejiny ekonomických doktrín a problémy finančných inštitúcií v tranzitívnej ekonomike.

Bol pozvaný, aby prednášal a viedol výskumnú prácu na mnohých univerzitách a výskumných centrách bývalého ZSSR a ďalších krajín, vrátane univerzít v Novosibirsku a Saratove, na Vysokej škole ekonomickej v Berlíne (v tom čase - NDR), Inštitúte pre pokročilé štúdiá Sovietskeho zväzu na Kolumbijskej univerzite (New York, USA), University of Toronto (Kanada). Bol konzultantom pre ZSSR a Rusko investičnej banky Morgan Stanley and Company (New York a Londýn, 1990-1994)(zdroj životopisu: https://ru.wikipedia.org/wiki/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968