Koupit knihy

Andrea Matoušková

česká


Nahrávám...

Životopis

Andrea Matoušková v roce 1995 absolvovala Karlovu univerzitu v Praze, obor sociální práce. Po VŠ studiu začala pracovat na Obvodním soudě pro Prahu 10, a to jako jedna z prvních probačních úředníků v ČR. Od roku 1995 se podílela na zavádění probace a mediace do české praxe a později na přípravě vzniku Probační a mediační služby. Po jejím vzniku v roce 2001 pracovala na ředitelství PMS v Praze jako metodik a později vedoucí oddělení pro koncepční, analytické a metodické činnosti.
V rámci svého dlouholetého působení v Probační a mediační službě absolvovala několik zahraničních studijních pobytů (Kanada, Velká Británie, Finsko, Norsko, Nizozemí), tyto zkušenosti pak využila při své metodické a koncepční práci.
V r. 2004 se stala členkou lektorských týmů PMS a Justiční akademie. Dosud externě přednáší na FF UK v Praze. V roce 2012 se jako zástupce PMS podílela na přípravě zákona o mediaci v netrestních věcech, je zkušební komisařkou mediátorů působící při MSp a České advokátní komory.
V letech 2009 – 2010 zastupovala ČR ve skupině expertů Rady Evropy (CJ-S-CH), která připravila manuál pro zacházení s dětmi jako účastníky soudních řízení (Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on Child-Friendly Justice, 2010). V letech 2012 – 2014 zastupovala PMS v Evropské síti služeb v oblasti extremismu a radikalismu (Radicalization Awareness Network - RAN) a to jako člen pracovní skupiny P&P (Prison and Probatin).
Jako představitelka PMS vystupuje na domácích a zahraničních seminářích a konferencích, kde prezentuje zkušenosti se zaváděním probace a mediace a rozvojem restorativní praxe v ČR. Je autorkou a spoluautorkou několika odborných knih a článků.
V průběhu svého působení u PMS spolupracovala na realizaci několika projektů s domácími a zahraničními partnery - Phare, Transition Facility, projekt rozvoje probační služby v Chorvatsku, projekt rozvoje restorativního přístupu vůči obětem trestných činů. V rámci PMS vedla projekt „Na správnou cestu“ zaměřený na rozvoj restorativní praxe při práci s mladistvými pachateli. V roce 2008 připravila a do praxe uvedla pilotní projekt „Komise pro podmíněné propuštění“ v ČR, následně pak v letech 2012 – 2015 působila jako expert obdobného projektu „Křehká šance“, nyní další projekt tohoto zaměření „Křehká šance II“ vede.
Od listopadu 2015 do ledna 2016 na základě pověření ministra spravedlnosti PMS dočasně vedla, s účinností od 1. 2. 2016 je jmenována ředitelkou PMS.(zdroj životopisu: https://www.pmscr.cz/vedeni-sluzby/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019
George Gamow

1904 - 1968