Anaximenés z Lampsaku

řecká, -380 - -320 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Anaximenés (Άναξιμένης) z Lampsaku byl řecký řečník a historik. Byl žákem řečníka a
filozofa Zóila a kynického filosofa Diogena ze Sinópé.

Anaximenés ovládal všechny druhy řečí a řečnictví snad i vyučoval. Filippos Makedonský ho pozval ke svému dvoru, aby učil jeho syna Alexandra. Později ho Anaximenés doprovázel na jeho výpravách.

Anaximenés se zabýval stejně jako jeho učitel Zóilos staršími dějinami Řecka a studiem Homéra. Zabýval se i dějinami současnosti. Proti silnému vlivu Isokratovu na veškerou soudobou literaturu sepsal Anaximenés ostrý pamflet.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Isokratés

-436 - -338
Homér

-900 - -800
Thúkydidés

-460 - -396