Koupit knihy

Amber Jayanti

americká, 1943


Nahrávám...

Životopis

Amber Jayanti Th.D. je absolventem zakladatelů školy Adytum (BOTA) - což je Kabalistická tajná škola a absolvovala třináct let trvající studium Kabaly trvající od r. l968. Je také žákem hinduistické, buddhistické a islámské školy vědění a postupů. V l974 jí bylo předáno shaktipat zasvěcení od Swami Muktanandy a začala šířit společné prvky mezi východními a západními esoterickými postupy.

Narodila se v dysfunkční rodině, kde byla neobvyklá kombinace ortodoxního náboženství a reformovaného judaismu. Jako mladá si prošla v San Franciscu obdobím pokusů s psychedelickými látkami, kdy hledala sama sebe i ztracenou víru v Boha. Z tohoto období ji vytrhl v l967 dárek k Vánocům v podobě balíčku Tarotových karet a rada moudré ženy. Po dlouhé přípravě zakládá v roce 1975 v Santa Cruz školu tarotu a Kabalistických studií (vysokoškolské sudium), aby se zkušenosti Kabaly staly srozumitelnější nejen pro úzký okruh lidí. Výuka školy je zaměřena na orientaci a podporu rozvoje každého studenta a zvýšení jejich povědomí o realitě - neoddělitelnosti ducha a hmoty. Důraz je kladen na praktickou integraci duchovních principů do každodenního života. V roce 1995 jí byl Asociací amerického Tarotu udělen titul Velmistra Tarotu za její přínosnou práci.

Ve svém volném čase se věnuje sociálním a politickým aktivitám.(zdroj životopisu: http://www.practical-mystic.com/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938